Privacyverklaring Goedkope-uitvaart.com Nederland

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over de manier waarop Goedkope-uitvaart.com Nederland persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen wij u uit wat uw rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. Hierbij gaat het over gegevens die ontvangen zijn omdat wij persoonsgegeven hebben of gaan ontvangen betreft het verzorgen van een uitvaart door één van de vestigingen van Goedkope-uitvaart.com uitvaartzorg Nederland.

wat zijn persoonsgegevens? 

Bij Goedkope-uitvaart.com Nederland houden we de gegevens bij die iets vertellen over u of gegevens die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als wij een uitvaart gaan verzorgen of wij een uitvaart in het verleden voor u hebben verzorgd. Goedkope-uitvaart.com Nederland verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De categorieën die Goedkope-uitvaart.com Nederland o.a. verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens van overledene zoals naam, geslacht, adres, geboortedatum en sterfdatum
 • Persoonsgegevens van een overledenen vallen niet onder de wetgeving.
 • Persoonsgegevens van nabestaanden (meerdere mogelijk) zoals naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, emailadres, maar ook een levensverhaal en rouwdrukwerk
 • Derden: Goedkope-uitvaart.com moet noodzakelijk persoonsgegevens delen met derden om een uitvaart te verzorgen zoals Begraafplaats en crematoria, rouwvervoer bloemmist, drukkerij, kisten, steenhouwers etc. Zij ontvangen alleen het hoog noodzakelijk en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan conform eigen privacyverklaring.

 

van wie bewaart Goedkope-uitvaart.com Nederland persoonsgegevens? 

In principe beschikken wij over de persoonsgegevens van iedereen die (in)direct contact heeft (gehad) met ons. We maken daar binnen de organisatie een onderscheid tussen verschillende groepen:

 1. Oude relaties uitvaart
 2. Nieuwe relaties uitvaart
 3. Leveranciers
 4. Relaties in offerte stadium (nog geen klant)

 

waarvoor gebruikt Goedkope-uitvaart.com Nederland persoonsgegevens?

Goedkope-uitvaart.com Nederland verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Voor alle relaties geldt, dat wij door de relaties ingevulde gegevens of ontvangen uitsluitend gebruiken ten behoeve van zijn/haar uitvaart voor communicatie-uitingen en wervingsacties van Goedkope-uitvaart.com. Tenzij u niet akkoord gaat door middel van het sturen van een niet akkoord mail, geeft u ons daarmee toestemming om u te benaderen met informatie over uitvaarten. U kunt ten alle tijden dit aanpassen.

Stuur een mail naar info@Goedkope-uitvaart.com

Goedkope-uitvaart.com Nederland garandeert dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met uw gegevens. Goedkope-uitvaart.com Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade (zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude)

Wat bewaren wij van u als wij toestemming daarvoor ontvangen!

 • Namen
 • Adres
 • Emailadres
 • Polissen
 • Rouwkaarten
 • Financieel gegevens (geen inlogcode)
 • Levensverhalen
 • Getekende documenten (aanvraag begraven of crematie)
 • Aangifte overlijden
 • Factuur
 • Kopie ID of paspoort
 • Foto’s (voor drukwerk als medefoto impressie)
 • Bevestigen van afspraken
 • Offerte
 • Informatie
 • Uittreksel uit een overlijdensacte
 • Facturen leverancier
 • Gegevens voor accountant (verzonden via beveiligde mail)
 • WeTransfer of Dropbox voor het versturen van foto en muziek betreft uitvaart

hoe lang bewaart Goedkope-uitvaart.com Nederland de persoonsgegevens?  

Goedkope-uitvaart.com Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijke zijn, worden deze verwijderd.

met wie deelt Goedkope-uitvaart.com Nederland de persoonsgegevens? 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan. In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijvoorbeeld als op grond van de wet gegevens politie, justitie, toezichthouders of de Belastingdienst daarom verzoeken en de gegevens bij ons opvragen.

Goedkope-uitvaart.com deelt geen informatie van de overledene of nabestaanden op sociaal media, magazine, krant en website.

 

hoe gaat Goedkope-uitvaart.com Nederland met mijn persoonsgegevens om? 

Goedkope-uitvaart.com Nederland gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd. Die gegevens worden alleen gebruikt voor de door de persoon aangegeven doeleinden. Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonlijk dossier en is ter inzage op ons hoofdkantoor of de regiokantoren. Buiten de eigenaren, Goedkope-uitvaart.com ondernemers en nabestaanden is niemand bevoegd tot inzage in dossiers.

hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken of aanpassen? 

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’? Voor wijzigingen of inzage neem contact met ons opnemen via telefoon: 085-0653272 of e-mail:  info@Goedkope-uitvaart.com

Aanvragen voor verwerking dienen per e-mail te worden doorgegeven om ook daarin de privacy te waarborgen. We zorgen ervoor dat wijzigingen binnen twee weken worden verwerkt.

 

over dit privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Goedkope-uitvaart.com Nederland uitgewerkt aan de hand van de nieuwe regelgeving (AVG) . Aangezien deze regelgeving kan veranderen, behouden wij het recht om dit Privacy statement aan te passen en blijven over dit onderwerp in gesprek met onze contacten, bestuur en toezichthouders. Deze versie is gemaakt in mei 2018.

meer vragen over privacy?  

Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@Goedkope-uitvaart.com. Wij helpen u graag verder!

Geen verborgen kosten, géén verrassingen achteraf

Bij Goedkope-uitvaart.com kunt u vertrouwen op een fraaie uitvaart tegen een optimaal tarief